Kiinalainen lääketiede ja akupunktio

Kiinalaisen ajattelutavan mukaan ihmisen koko ilmeneminen: äly, tunteet ja elämänvoima luo ulkoiseksi asukseen fyysisen ruumiin, joka käsitetään aineellisena, tajunnan hallittavana kokonaisuutena. Kaikki voidaan jakaa yiniin ja yangiin. Kiinalaisessa ajattelutavassa pyritään nimenomaan yinin ja yangin tasapainottamiseen, jolloin ne ylläpitävät toisiaan ja kokonaisuus toimii hyvin.

Akupunktion tutkimusmenetelmiä ovat katsominen, kuuntelu ja haistaminen, kysely ja koskettaminen. Näiden menetelmien avulla pyritään löytämään häiriön lähde, joka sen jälkeen pyritään poistamaan akupisteitä käsittelemällä. Käsittelymuotoja ovat mm. neulottelu, moxa, vasara ym. Oikea käsittelytapa valitaan oireiden perusteella jolloin periaatteena on: kuuma viilennetään, kylmä lämmitetään.

Koko ideologia perustuu alkusyyn poistamiseen, ei pelkkien oireiden käsittelyyn.